AT消化中の抽選
レア役ラッシュ消化中

■概要
・最終的な累計ポイントに応じて上乗せゲーム数が選択される

■レア役ラッシュ消化中

■概要
・毎ゲームの成立役に応じて加算ポイントが選択される

■弱チェリー成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[001pt加算] 63.4%
[002pt加算] 25.0%
[003pt加算] 10.0%
[005pt加算] 1.00%
[010pt加算] 0.50%
[030pt加算] 0.10%
[050pt加算] 0.02%
[100pt加算] 0.01%

■強チェリー成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[010pt加算] 94.7%
[030pt加算] 5.00%
[050pt加算] 0.25%
[100pt加算] 0.02%

■弱スイカ成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[003pt加算] 92.3%
[005pt加算] 5.00%
[010pt加算] 2.50%
[030pt加算] 0.25%
[050pt加算] 0.01%
[100pt加算] 0.01%

■強スイカ成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[005pt加算] 79.7%
[010pt加算] 10.0%
[030pt加算] 10.0%
[050pt加算] 0.25%
[100pt加算] 0.02%

■チャンス目成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[003pt加算] 67.4%
[005pt加算] 25.0%
[010pt加算] 5.00%
[030pt加算] 2.50%
[050pt加算] 0.10%
[100pt加算] 0.01%

■激アツ目成立時
○ポイント当選率
設定共通 100.0%
○当選時の加算ポイント選択率
設定共通
[100pt加算] 100.0%


■レア役ラッシュ終了時

■概要
・最終的な累計ポイントに応じて上乗せゲーム数が選択される

■上乗せゲーム数選択率
○累計10pt以下
設定共通
[010G] 64.0%
[020G] 25.0%
[030G] 10.0%
[050G] 1.00%
[100G] 0.02%
[200G] 0.01%
○累計11〜20pt
設定共通
[010G] 63.9%
[020G] 25.0%
[030G] 10.0%
[050G] 1.00%
[100G] 0.10%
[200G] 0.01%
○累計21〜30pt
設定共通
[020G] 64.0%
[030G] 25.0%
[050G] 10.0%
[100G] 1.00%
[200G] 0.02%
[300G] 0.01%
○累計31〜40pt
設定共通
[030G] 83.9%
[050G] 10.0%
[100G] 5.00%
[200G] 1.00%
[300G] 0.10%
○累計41〜50pt
設定共通
[050G] 84.0%
[100G] 10.0%
[200G] 5.00%
[300G] 1.00%
○累計51〜60pt
設定共通
[050G] 64.0%
[100G] 25.0%
[200G] 10.0%
[300G] 1.00%
○累計61〜70pt
設定共通
[050G] 51.7%
[100G] 33.3%
[200G] 10.0%
[300G] 5.00%
○累計71〜80pt
設定共通
[100G] 65.0%
[200G] 25.0%
[300G] 10.0%
○累計81〜90pt
設定共通
[100G] 41.7%
[200G] 33.3%
[300G] 25.0%
○累計91〜100pt
設定共通
[200G] 66.7%
[300G] 33.3%
○累計101pt以上
設定共通
[300G] 100.0%機種TOPに戻る