ART当選契機
おしりペンペンタイム消化中

■概要
・専用ボタンを押すたびにARTゲーム数が上乗せされる

■最低保障回数

■概要
・4姉妹時は10回、アーデルハイド時は30回のペンペンが保障される

■4姉妹に勝利時
○最低保障回数
設定共通
[10回] 100.0%

■アーデルハイドに勝利時
○最低保障回数
設定共通
[30回] 100.0%


■継続率選択率

■概要
・対戦キャラと開始時の成立役に応じて継続率が選択される

■ネモフィラに勝利時
○弱チャンス役成立時
設定共通
[90%継続] 64.2%
[91%継続] 15.0%
[92%継続] 10.0%
[93%継続] 4.00%
[94%継続] 3.00%
[95%継続] 2.00%
[96%継続] 1.00%
[97%継続] 0.50%
[98%継続] 0.20%
[99%継続] 0.10%
○強チャンス役成立時
設定共通
[97%継続] 80.0%
[98%継続] 15.0%
[99%継続] 5.00%

■マリア/アテナに勝利時
○弱チャンス役成立時
設定共通
[90%継続] 39.5%
[91%継続] 20.0%
[92%継続] 15.0%
[93%継続] 9.00%
[94%継続] 6.00%
[95%継続] 4.00%
[96%継続] 3.00%
[97%継続] 2.00%
[98%継続] 1.00%
[99%継続] 0.50%
○強チャンス役成立時
設定共通
[97%継続] 60.0%
[98%継続] 30.0%
[99%継続] 10.0%

■リリスに勝利時
○弱チャンス役成立時
設定共通
[90%継続] 15.0%
[91%継続] 25.0%
[92%継続] 20.0%
[93%継続] 15.0%
[94%継続] 10.0%
[95%継続] 5.00%
[96%継続] 4.00%
[97%継続] 3.00%
[98%継続] 2.00%
[99%継続] 1.00%
○強チャンス役成立時
設定共通
[98%継続] 70.0%
[99%継続] 30.0%

■アーデルハイドに勝利時
○弱チャンス役成立時
設定共通
[98%継続] 75.0%
[99%継続] 25.0%
○強チャンス役成立時
設定共通
[99%継続] 100.0%

■弱チャンス役とは
・通常リプ
・単独ベル
・3択チェリー
・弱チェリー
・弱スイカ
・各種チャンス目
・ツンデレ目
・ハズレ

■強チャンス役とは
・青7リプ
・チェリーリプ
・中チェリー
・強チェリー
・強スイカ
・シンデレラ目


■上乗せゲーム数選択率(専用ボタン押した場合)

■概要
・継続非当選まで専用ボタンを1回押すごとに1〜100G上乗せされる

■上乗せゲーム数選択率
[ 1G]
設定1 50.9%
設定2 50.9%
設定3 50.9%
設定4 50.9%
設定5 50.9%
設定6 50.8%
[ 3G]
設定共通 34.0%
[ 5G]
設定共通 10.0%
[ 10G]
設定共通 4.00%
[ 30G]
設定共通 1.00%
[ 77G]
設定1 -.--%
設定2 -.--%
設定3 -.--%
設定4 0.01%
設定5 0.03%
設定6 0.10%
[100G]
設定共通 0.10%


■上乗せゲーム数選択率(キャンセルした場合)

■概要
・選択された継続率に応じて一発で上乗せゲーム数が選択される

■上乗せゲーム数選択率
○90%継続時
設定共通
[ 20G] 55.7%
[ 30G] 41.6%
[ 40G] 1.00%
[ 50G] 0.50%
[ 70G] 0.50%
[100G] 0.50%
[200G] 0.10%
[300G] 0.10%
○91%継続時
設定共通
[ 20G] 44.1%
[ 30G] 49.3%
[ 40G] 3.00%
[ 50G] 1.00%
[ 70G] 1.00%
[100G] 1.00%
[200G] 0.30%
[300G] 0.30%
○92%継続時
設定共通
[ 20G] 31.9%
[ 30G] 57.1%
[ 40G] 4.00%
[ 50G] 2.00%
[ 70G] 2.00%
[100G] 2.00%
[200G] 0.50%
[300G] 0.50%
○93%継続時
設定共通
[ 20G] 26.9%
[ 30G] 52.1%
[ 40G] 10.0%
[ 50G] 3.00%
[ 70G] 3.00%
[100G] 3.00%
[200G] 1.00%
[300G] 1.00%
○94%継続時
設定共通
[ 20G] 15.9%
[ 30G] 54.1%
[ 40G] 12.0%
[ 50G] 5.00%
[ 70G] 5.00%
[100G] 5.00%
[200G] 1.50%
[300G] 1.50%
○95%継続時
設定共通
[ 30G] 21.9%
[ 40G] 59.1%
[ 50G] 5.00%
[ 70G] 5.00%
[100G] 5.00%
[200G] 2.00%
[300G] 2.00%
○96%継続時
設定共通
[ 30G] 26.9%
[ 40G] 35.1%
[ 50G] 10.0%
[ 70G] 10.0%
[100G] 10.0%
[200G] 4.00%
[300G] 4.00%
○97%継続時
設定共通
[ 30G] 9.87%
[ 40G] 25.1%
[ 50G] 17.0%
[ 70G] 17.0%
[100G] 17.0%
[200G] 7.00%
[300G] 7.00%
○98%継続時
設定共通
[ 40G] 17.9%
[ 50G] 14.1%
[ 70G] 17.0%
[100G] 17.0%
[200G] 17.0%
[300G] 17.0%
○99%継続時
設定共通
[200G] 50.0%
[300G] 50.0%

■保障回数が残っている場合
・保障回数が残っている場合は保障回数×2Gが上乗せされる機種TOPに戻る